Ivona Miletichova

e-mail: ivona13@zoznam.sk

tel: +421 905 411 221